Novotek Biyomedikal yaptığı tüm üretimlerde insan sağlığını korumaya, iyileştirmeye yönelik yüklendiği sorumluluğu en önde tutar.

Bu birinci önceliğimizi karşılamak için çalışanlarımızdan gerekli etik anlayış içerisinde olmalarını bekliyor ve iş ortaklarımızı da bu etik anlayış içerisinde olmaları için sürekli teşvik ediyoruz.

Müşterilerimizin beklentilerini karşılayan ürünler üretirken, üstün hizmet sunmaya çalışıyoruz.

Bu hedeflere ulaşmak için de şunları sağlamayı taahhüt ediyoruz:

  • Kusursuz Ürün ve Hizmetler
  • Zamanında Ve Tam Teslimat
  • İlgili Tüm Uluslararası Standartlara Ve Yasal Gereksinimlere Uygunluk
  • Çalışan Gelişimi Ve Kalite Yönetim Sistemlerimizin Sürekli İyileştirilmesi
  • Müşterilerimizle Birlikte Geliştirilen Kalite Uygulamaları ile Maksimum Ürün Güvenliği
medikal kalite belgesi
ISO 13486:2016 üretim